2020

Ik stal een saucijzenbroodje en sloeg op de vlucht

“Haar blik verandert van een vriendelijke glimlach naar achterdocht en ik vraag me af wat me nu weer te wachten staat.”

Lees meer